Μαθήματα

Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα της τάξης:

Πρωτη Εργασία 2018

Η υποδειγματική λύση της πρώτης εργασίας του 2018

Τυπολόγιο

Τυπολόγιο για τις εξετάσεις

Οδηγίες για τις εξετάσεις

6η εργασία ΦΥΕ34

Σε PDF και binteo

2o epanalhptiko mathima

!ο επαναληπτικό μαθημα

Λύση 5ης εργασίας

Σε pdf και video

Σχετικότητα και ΗΜ πεδίο

Βίντεο σχετικά με τα ΗΜ Πεδία στη Σχετικότητα

Μέθοδος γεγονότων

Περιγραφή της μεθόδου σε βιντεο.

4η εργασία ΦΥΕ 34

Η λύση

3η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ34 2017-2018

Η εκφώνηση και η λύση της.

2η Εργασία ΦΥΕ 34

Η εργασια και η λύση της

1η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 34 2017-18

Υλικό για την εκπόνηση της 1ης εργασίας της ΦΥΕ 34

Επαναληπτικά

Το pdf του πρώτου επαναληπτικού μαθηματος στην Κυματική

6η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 34 2016-17

Η εργασία

5η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 34 2016-17

Η λύση της 5ης εργασίας

4η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 34 2016-17

Η λύση της εργασίας

3η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 34 2016-17

Η υποδειγματική Λύση της Εργασίας

2η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 34 2016-17

Η υποδειγματική λύση της δεύτερης εργασίας

1η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 34 2016-17

Σχετικότητα -1: Μετασχηματισμοί Lorentz