Μαθήματα

Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα της τάξης:

4η εργασία ΦΥΕ 34

Η λύση

3η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ34 2017-2018

Η εκφώνηση και η λύση της.

2η Εργασία ΦΥΕ 34

Η εργασια και η λύση της

1η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 34 2017-18

Υλικό για την εκπόνηση της 1ης εργασίας της ΦΥΕ 34

Επαναληπτικά

Το pdf του πρώτου επαναληπτικού μαθηματος στην Κυματική

6η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 34 2016-17

Η εργασία

5η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 34 2016-17

Η λύση της 5ης εργασίας

4η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 34 2016-17

Η λύση της εργασίας

3η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 34 2016-17

Η υποδειγματική Λύση της Εργασίας

2η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 34 2016-17

Η υποδειγματική λύση της δεύτερης εργασίας

1η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 34 2016-17

Σχετικότητα -1: Μετασχηματισμοί Lorentz