Μαθήματα

Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα της τάξης:

2η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 24 2018-19

1η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 24 2018-19

6η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 24 2017-18

5η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 24 2017-18

4η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 24 2017-18

Υλικό για την εκπόνηση της 4ης εργασίας της ΦΥΕ 24

3η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 24 2017-18

Υλικό για την εκπόνηση της 3ης εργασίας της ΦΥΕ 24

2η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 24 2017-18

Υλικό για την εκπόνηση της 2ης εργασίας της ΦΥΕ 24

1η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 24 2017-18

Υλικό για την εκπόνηση της 1ης εργασίας της ΦΥΕ 24

6η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 24 2016-17

5η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 24 2016-17

4η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 24 2016-17

3η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 24 2016-17

2η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 24 2016-17

1η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 24 2016-17