Μαθήματα

Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα της τάξης:

3η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 22 2018-19

2η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 22 2018-19

1η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 22 2018-19

5η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 22 2017-18

4η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 22 2017-18

Ενδεικτική Επίλυση 4ης Εργασίας

3η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 22 2017-18

2η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 22 2017-18

1η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 22 2017-18

Υλικό για την εκπόνηση της 1ης εργασίας της ΦΥΕ 22

6η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 22 2016-17

5η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 22 2016-17

4η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 22 2016-17

4η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 22 2016-17

3η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 12 2016-17

2η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 12 2016-17

1η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 22 2016-17