Μαθήματα

Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα της τάξης:

6η Γραπτή Εργασία

6η γραπτή εργασία

5η γραπτή εργασία

5η γραπτή εργασία

4η γραπτή εργασία

4η γραπτή εργασία

3η γραπτή εργασία 2017-18

3η γραπτή εργσία

2η Γραπτή Εργασία 2017-2018

2η Γραπτή Εργασία 2017-2018

1η Γραπτή Εργασία 2017-2018

6η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 12 ακαδ. έτος 2016-2017

6η Γραπτή Εργασία

5η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 12 ακαδ. έτος 2016-2017

4η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 12 ακαδ. έτος 2016-2017

3η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 12 2016-17

2η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 12 2016-17

1η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 12 2016-17