Μαθήματα

Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα της τάξης:

1η Γραπτή Εργασία (2018-2019)

2η Γραπτή Εργασία (2018-2019)

3η Γραπτή Εργασία 2018-2019

4η Γραπτή Εργασία 2018-2019

1η Γραπτή Εργασία 2017-2018

2η Γραπτή Εργασία 2017-2018

2η Γραπτή Εργασία 2017-2018

3η γραπτή εργασία 2017-18

3η γραπτή εργσία

4η γραπτή εργασία 2017-18

4η γραπτή εργασία

5η γραπτή εργασία 2017-18

5η γραπτή εργασία

6η Γραπτή Εργασία 2017-18

6η γραπτή εργασία

1η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 12 2016-17

2η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 12 2016-17

3η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 12 2016-17

4η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 12 ακαδ. έτος 2016-2017

5η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 12 ακαδ. έτος 2016-2017

6η Γραπτή Εργασία ΦΥΕ 12 ακαδ. έτος 2016-2017

6η Γραπτή Εργασία