Τα τμήματα ξεκίνησαν! Δείτε το πρόγραμμα εδώ!

Τα τμήματα ξεκίνησαν! Δείτε το πρόγραμμα εδώ!

Δημοσιεύτηκε 30 Σεπ

ΠΛΗ

    
Μάθημα   Ημερομηνία έναρξης Ημέρα Ώρα
ΠΛΗ 10 Αρνός Τμήμα 3/10/2016 Δευτέρα 5:30-7:30
ΠΛΗ 10 On-line Τμήμα 5/10/2016 Τετάρτη 6:00-8:00
ΠΛΗ 11 Αρνός Τμήμα & On-line Τμήμα 7/10/2016 Παρασκευή 6:00-8:00
ΠΛΗ 12 On-line Τμήμα 6/10/2016 Πέμπτη 6:00-8:00
ΠΛΗ 20 Αρνός Τμήμα 12/10/2016 Τετάρτη 6:00-8:00
ΠΛΗ 21 Αρνός Τμήμα 3/10/2016 Δευτέρα 7:30-9:30
ΠΛΗ 21 On-line Τμήμα 6/10/2016 Πέμπτη 7:00-9:00
ΠΛΗ 22 Αρνός Τμήμα & On-line Τμήμα 5/10/2016 Τετάρτη 7:00-9:00
ΠΛΗ 23 On-line Τμήμα 10/10/2016 Δευτέρα 5.45-7.45
ΠΛΗ 24 Αρνός Τμήμα & On-line Τμήμα 8/10/2016 Σάββατο  11:00-13:00
ΠΛΗ 31 Αρνός Τμήμα & On-line Τμήμα 6/10/2016 Πέμπτη 7:00-9:00
ΠΛΗ 36 Αρνός Τμήμα & On-line Τμήμα 7/10/2016 Παρασκευή 7:00-9:00
         

ΔΕΟ

    
Μάθημα     Ημέρα Ώρα
ΔΕΟ 11 Αρνός Τμήμα & On-line Τμήμα 7/10/2016 Παρασκευή 6:30-8:30
ΔΕΟ 13 Αρνός Τμήμα 4/10/2016 Τρίτη 6:00-8:00
ΔΕΟ 13 On-line Τμήμα 5/10/2016 Τετάρτη 6:00-8:00
ΔΕΟ 25 Αρνός Τμήμα 10/10/2016 Δευτέρα 5.30-7.30
ΔΕΟ 25 On-line Τμήμα 10/10/2016 Δευτέρα 7.30-9.30
ΔΕΟ 31 Αρνός Τμήμα 12/10/2016 Τετάρτη 5:30-7:30
ΔΕΟ 31 On-line Τμήμα 11/10/2016 Τρίτη 6:00-8:00
ΔΕΟ 34 Αρνός Τμήμα 3/10/2016 Δευτέρα 6:30-8:30
ΔΕΟ 34 On-line Τμήμα 6/10/2016 Πέμπτη 6:30-8:30
ΔΕΟ 41 Αρνός Τμήμα 12/10/2016 Τετάρτη 7:30-9:30