ΔΕΟ: Διοίκηση Επιχειρήσεων | Online Φροντιστήριο & Coaching


 


Το πιο οικονομικό online φροντιστήριο για την ΔΕΟ είναι εδώ!

Αποκτήστε γνώσεις και δεξιότητες στο ταχέως εξελισσόμενο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Ολοκληρώστε γρήγορα και οικονομικά τις σπουδές σας στην ΔΕΟ!

Στο study portal eap.arnos.gr θα βρεις τους καλύτερους καθηγητές, σημειώσεις και ασκήσεις σε βιντεομαθήματα από τα Μαθηματικά μέχρι το Δίκαιο, και από την Μικροοικονομία έως το Ηλεκτρονικό Εμπόριο!Αποτελεσματικός και οικονομικός τρόπος online μελέτης με:

 

  • Επικοινωνία άμεσα και απλά με τον καθηγητή και τους συμφοιτητές σου (email, chat, forum, groups)

 

  • Οικονομία, ποιότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

 

  • Με ψευδωνύμο (nickname) επικοινωνήστε με τους καθηγητές και τους συμφοιτητές σας

 

  • Αναλυτική πορεία αυτορυθμιζόμενης ροής μελέτης και διδασκαλίας σε βίντεο στα Pages του Μαθήματος

 

  • Διδασκαλία σε ζωντανή online τάξη

 

  • Θεματικές συζητήσεις για τις εργασίες (τρόποι ανάπτυξης, παράπλευρο υλικό, απορίες και συμβουλές συγγραφής)

 

  • Επανάληψη και αυτοαξιολόγηση εμπέδωσης της ύλης ανά εργασία